מגדלים בתל אביב / גורדי שחקים בתל אביב

ריכוזי מגדלים בתל אביב
מגדלים בתל אביב

מס' קומותשם הפרויקטכתובתאזוראדריכלותשימושגובה
(במטרים)
סטטוסשנת איכלוס
100מגדל בין עריםגבול ת"א-ר"ג-גבעתייםמזרח מילוסלבסקי אדריכלים ואדריכל אמנון שוורץמעורבבתכנון
91מרכז עזריאלי – מגדל הספירלהאיילון/דרך השלוםמרכז – מע"ר צפוניKPF בשיתוף משה צור אדריכליםמעורבבבנייה
80*מגדל TOHA2תוצרת הארץ 2-6מזרח רון ארד אדריכלים בשיתוף ישר אדריכליםמשרדיםבבנייה
80מגדל קרן הקריהשאול המלך / דרך נמירמרכז א.י. אדריכלות ובינוי ערים יצחק חלפוןמעורבבתכנון
65*מתחם טרהדרך השלום / יגאל אלוןמרכז ישר אדריכליםמעורבבתכנון
65מגדל בית אגדבגין 140-142מרכז – מע"ר צפוניבתכנון
61מגדל עזריאלי שרונהמנחם בגין 121מרכז – גני שרונהמשה צור אדריכליםמשרדים ומסחר238.5מאוכלס2017
60-55*מגדלי דרום מזרח הקריהקפלן פינת בגיןמרכז – דני שרונהקימל אשכולות אדריכלים, מנעדעירוב שימושיםבתכנון
60מגדל בלוקמפוס WIXצפוןמשה צור אדריכליםמעורבבתכנון
60*מגדל בית קלקאמנחם בגין 116-118מרכזמייזליץ כסיף רויטמן אדריכליםעירוב שימושיםבתכנון
52מגדל תעש השלום מגרש 103מתחם תעש השלוםמזרחישר אדריכלים (תב"ע)מגוריםבתכנון
50מגדל עזריאלי TOWN – מגדל מגוריםמנחם בגין 146מרכז – מע"ר צפונימשה צור אדריכליםמגוריםמאוכלס2022
50מגדל רוםניסים אלוני 2מרכז – פארק צמרתישר אדריכליםמגורים173מאוכלס2022
50DUO TEL AVIVארלוזורוב 85-89מרכז – סומיילישר אדריכליםמגוריםבבנייה
50מגדל H Infinityאבן גבירול 128-130מרכז – סומייל משה צור אדריכליםמעורבבבנייה
50מגדלי מידטאוןמנחם בגין 144מרכז – מע"ר צפוני משה צור אדריכליםמשרדים ומגורים197/183מאוכלס2018
49מרכז עזריאלי – המגדל העגולאיילון / דרך השלוםמרכז – מע"ר צפוני אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכליםמשרדים187מאוכלס1999
48ריב"ל קרסוריב"למרכזיסקי מור סיון אדריכליםמשרדים ומגוריםבתכנון
48מרכז עזריאלי – המגדל המשולשאיילון / דרך השלוםמרכז – מע"ר צפוני אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכליםמשרדים169מאוכלס1999
48מגדל לקסוסהסוללים 12מזרחמשה צור אדריכליםמשרדיםבבנייה
48מגדלי גינדי תל אביבמתחם השוק הסיטונאימרכזיסקי מור סיון אדריכליםמגוריםמאוכלס
47תכנית אלוןיגאל אלון 76-80מזרחקייזר אדריכליםמשרדיםבתכנון
47מגדל אלקטרהיגאל אלון 98מזרח יסקי מור סיון אדריכליםמשרדים165מאוכלס2011
46/40מגדלי הצעיריםבגין 158-160מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמגוריםמאוכלס
46מגדל Wניסים אלוני 6מרכז – פארק צמרתישר אדריכליםמגורים156מאוכלס2010
46מרכז עזריאלי – המגדל המרובעאיילון / דרך השלוםמרכז – מע"ר צפוניאדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכליםמשרדים154מאוכלס2007
45עמק ברכה איילוןיגאל אלון 141-147מזרחיסקי מור סיון אדריכליםעירוב שימושיםתכנון
45מגדל סיפולוקסיגאל אלון 100-106מזרחיגאל לוי אדרכליםעירוב שימושיםבתכנון
45מגדל דובנוב 4דובנוב 4מרכז – גני שרונהאליקים אדריכליםמגוריםבתכנון
45/39/35*מגדלי מתחם הלפידאילת 1-17מרכז – ציר המסילהישר אדריכלים, יסקי מור סיון אדריכליםעירוב שימושים180/160/150*בתכנון
45*מע"ר המחרהמע"ר הדרומידרוםמינהל ההנדסה | SHAGA אדריכליםעירוב שימושיםבתכנון
45מגדל מלון שרונהמנחם בגין 119מרכז – גני שרונהיסקי מור סיון אדריכלים ופייגין אדריכליםמלונאותבבנייה
44מגדל פארק בבליהרב ניסים 9מרכז – בבליגל נאור אדריכליםמגוריםמאוכלס
44מגדל בראשיתיוסף פעמוני 12-14מרכז – בבלייסקי מור סיון אדריכליםמגוריםבבנייה
44מגדלי דה וינצ'יקפלן 19-23מרכזישר אדריכליםמגורים155מאוכלס2023
44מגדל נווה צדקרחוב אילת 61מרכז – ציר המסילה צבי גבאי אדריכליםמגורים145מאוכלס2007
42מגדל ויתניההחרש 18דרום – מע"ר המחרישר אדריכליםמשרדיםבבנייה
42מגדל W-Primeניסים אלוני 4מרכז – פארק צמרתישר אדריכליםמגוריםמאוכלס2016*
42מגדל בית מעריבבגין 49מרכזמשה צור אדריכליםמשרדיםבבנייה
42מגדל מאייר על רוטשילדרוטשילד 34+36מרכז – מע"ר רוטשילדריצ'ארד מאייר אדריכלים וברעלי לויצקי כסיף אדריכליםמגורים155מאוכלס2014
41מגדל מזא"המנחם בגין 62מרכז – מתחם יצחק שדהמשה צור אדריכליםמגוריםבתכנון
41מגדל YOO2ניסים אלוני 21מרכז – פארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגורים142מאוכלס2007
41מגדל מנהטןניסים אלוני 17מרכז – פארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגורים140מאוכלס2009
41מגדל רוטשילד 10רוטשילד 10מרכז – מע"ר רוטשילדרני זיס אדריכליםמלונאות ומגוריםבבנייה
40*יהודה הלוי 41-43יהודה הלוי 41-43מרכזישר אדריכליםעירוב שימושיםבתכנון
40*מגדל אליפלט מזרחאילת 41-43*מרכז – ציר המסילהאלרוד אדריכליםעירוב שימושיםבתכנון
40*מגדל שביל האטדדרך יפו 1מרכז – ציר המסילהישר אדריכלים, ארכוד אדריכליםעירוב שימושיםבתכנון
40*מרחב קרמניצקי – חח"יקרמניצקי 5+7מזרחגוטמן אסיף אדריכליםעירוב שימושיםבתכנון
40מגדל YOO1ניסים אלוני 19מרכז – פארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגורים128מאוכלס2007
40מגדלי אלוןיגאל אלון 94מזרחברעלי לויצקי כסיף אדריכליםמשרדים158מאוכלס2017
40מגדלי כיכר המדינהכיכר המדינהמרכזיסקי מור סיון אדריכליםמגוריםבבנייה
40מגדל שד"לשד"ל 6-10מרכז – מע"ר רוטשילדמשה צור אדריכליםמגוריםבבנייה
39מגדלי Landmarkהארבעה 13+15מרכז – גני שרונהישר אדריכליםעירוב שימושיםבבנייה
39מגדל קרית הממשלהבגין 125מרכזפלג אדריכליםמשרדים158מאוכלס2005
39מגדל עירוב שימושים ברחוב הצפירההצפירה פינת אלישברגמרכזמשה צור אדריכליםמשרדים ומגוריםבתכנון
38מגדלי ב.ס.ר שרונהארניה אוסוולדו 8-18מרכז – גני שרונהמשה צור אדריכלים, סיטי בי אדריכליםמגורים, משרדים ומסחרבבנייה
38/35מגדלי הארבעההארבעה 28/30מרכזמשה צור אדריכליםמשרדים160/152מאוכלס2017
38מגדל המשרדים מתחם הסולליםרחוב הסוללים 1מזרחיסקי מור סיון אדריכליםמשרדים162בבנייה
36יצחק אלחנן מזרחיצחק אלחנןמרכזאיאן בדר אדריכלים, הוק אדריכליםמגורים ומלונאותבתכנון
36פרויקט עזריאלי TOWN – מגדל משרדיםמנחם בגין 146מרכז – מע"ר צפונימשה צור אדריכליםמשרדיםמאוכלס2021
36מגדל דלק מוטורסהחרש 20דרוםישר אדריכליםמשרדיםמאוכלס
36מגדל עתידיםקרית עתידיםצפון זרחי אדריכליםמשרדים150מאוכלס2010
35מגדל אדגר 360השלושה 2מזרחלרמן אדריכליםמשרדים147מאוכלס2015
34מגדל אשירהמגרש 101 שכונת אשכולשדה דבישר אדריכליםמגוריםבתכנון
34מגדל שלוםהרצל / אחד העםמרכזיצחק פרלשטיין, גדעון זיו, מאיר לוימשרדים ומגורים144מאוכלס1965
34TOU TOWERS / תאומי רובינשטייןיצחק שדה 4-6מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםמאוכלס2021
34מגדלי תל אביבנחלת יצחק 18-20מזרחריסקין אדריכליםמגוריםמאוכלס2000
34מגדלי אקירובפנקס 62-66מרכזאדריכל אברהם יסקימגורים123מאוכלס2006
33מגדל רובינשטייןבגין 41 / לינקולן 20מרכזאדריכל אריה פרייברגרמשרדים108מאוכלס1999
332 מגדלי מגורים מתחם הסולליםהסוללים 3מזרחיסקי מור סיון אדריכליםמגורים121בבנייה
33מגדל לוינשטייןמנחם בגין 23מרכזרפופורט אדריכליםמשרדים125מאוכלס2000
32מגדל אלפא מתחם יצחק שדהטל ישראל 5מרכז – מתחם יצחק שדהיסקי מור סיון אדריכליםמגוריםמאוכלס2023
32מגדל בארי נהרדעאנהרדעא 5מרכזמשה צור אדריכליםמגוריםמאוכלס2011*
31/28מגדלי טיילת דודהרברט סמואל 64-70מרכז – קו החוףפייגין אדריכליםמגורים ומלונאות115/103מאוכלס2022
31מגדל אקרו מתחם יצחק שדהיצחק שדה 8מרכז – מתחם יצחק שדהיסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםמאוכלס2021
31H TOWERמנחם בגין 156מרכז – מע"ר צפונייסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםמאוכלס2020
31w-boutiqueניסים אלוני 7מרכז – פארק צמרתברעלי לויצקי כסיף אדריכליםמגוריםמאוכלס2017
31מגדלי גינדי שרונהמגן קלמן אלוף 3-7מרכז – גני שרונהקיקה ברא"ז אדירכליםעירוב שימושיםמאוכלס2013
31מגדל רמז 6רמז 6מרכזמשה צור אדריכליםמגורים118מאוכלס2012
31מגדל אביב בצמרתניסים אלוני 16מרכז – פארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגוריםמאוכלס2010
30מגדל 9 – פארק עתידיםפארק עתידיםצפוןמשה צור אדריכליםמשרדיםבבנייה
30מגדל איינשטיין 15איינשטיין 15צפוןמשה צור אדריכליםמגוריםבבנייה
30מגדלי ברונזהניסים אלוני 3+5מרכז – פארק צמרתמשה צור אדריכליםמגוריםמאוכלס2016*
30מגדל NAMניסים אלוני 12מרכז – פארק צמרתפייגין אדריכליםמגוריםמאוכלס2010
30מגדל איילון – החרש 16החרש 16דרוםיסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםבבנייה
30מגדל דיסקונטהרצל 15+17מרכז – מע"ר רוטשילדיסקי מור סיון אדריכליםמשרדים105מאוכלס2006
30מגדלי אפר האוסוינגייט 1מזרחקיקה ברא"ז אדריכליםמגוריםבבנייה
30מגדל רוטשילד 1רוטשילד 1מרכז – מע"ר רוטשילדישר אדריכליםמגורים ומשרדים120מאוכלס2011
30מגדלי סנטרל פארקשדרות ההשכלה 17א, 17במזרחרן בלנדר אדריכליםמגורים117מאוכלס
29*מגדל יוניק אלדןראש פינה פינת לבנדהמרכזפלג אדריכליםמשרדיםבבנייה
29מגדל מגורי צוות רפואי איכילובדרום-מזרח ביה"ח איכילובמרכזמנספלד קהת אדריכליםמגוריםמאוכלס
29ארלוזורוב 17ארלוזורוב 17מרכזמשה צור אדריכליםמגוריםמאוכלס2018
29מגדל הגימנסיהבן שפרוט 2מרכזישר אדריכליםמגוריםמאוכלס2017
29מגדל רוטשילד 22רוטשילד 22מרכז – מע"ר רוטשילדמשה צור אדריכליםמשרדים ומלונאות127מאוכלס2014
29מגדל ONEניסים אלוני 1מרכז – פארק צמרתישר אדריכליםמגוריםמאוכלס2010
29מגדל ישרוטלהירקון 78מרכזאדריכל אלי גבירצמןמלונאות103מאוכלס1997
28מגדל מתחם ניבהדרך יפו 23מרכז – ציר המסילהמשה צור אדריכליםמשרדים ומגוריםבבנייה
28מגדל WE TLVמנחם בגין 150-152מרכז – מע"ר צפונייסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםמאוכלס
28מגדל ליברפינס 39+41מרכז – ציר המסילהישר אדריכלים וגל מרום אדריכליםמגוריםמאוכלס2017
28מגדל White City יצחק אלחנן 15מרכזישר אדריכליםמגוריםמאוכלס2015
28מגדל פרישמןפרישמן 46מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמגוריםמאוכלס
28מגדל רוטשילד 30רוטשילד 30מרכז – מע"ר רוטשילדגבאי אדריכלים / קולקר קולקר אפשטיין אדריכליםמגוריםמאוכלס
28מגדל הבנק הבינלאומירוטשילד 40-44מרכז – מע"ר רוטשילדאדריכל איי אם פיי, ניר קוץ אדריכליםמשרדים132מאוכלס2009
27מגדלי הרכבת 72הרכבת 72דרוםישר אדריכליםמשרדיםבתכנון
27מגדל המיטבמיטב 5מזרחקייזר אדריכליםמגוריםמאוכלס2021*
27מגדל רויאל ביץ'הירקון 19מרכז – קו החוףרוזיו-תשבי אדריכליםמלונאות ומגוריםמאוכלס2013
27מגדל סוטין 29סוטין 29מרכזרוטמן גיורא אדריכליםמגוריםמאוכלס2015*
27מגדל בית פסגותרוטשילד 3+5מרכז – מע"ר רוטשילדיסקי מור סיון אדריכליםמשרדים115מאוכלס2011*
27מגדל TOHAתוצרת הארץ 6+8מזרחרון ארד אדריכלים בשיתוף ישר אדריכליםמשרדיםמאוכלס2018
26מגדל פרי מגדיםפרי מגדים 2-8מזרחיסקי מור סיון אדריכליםמגורים99בבנייה
26מגדל רובע לב העירמזא"ה 3-5מרכזעדה כרמי-מלמד אדריכליםמגוריםמאוכלס2005
26מגדל הקיבוץ הארצידניאל פריש 3מרכזד.איתן – ע.גושן אדריכליםמשרדים92מאוכלס1993
26מגדל גן העירהדסה 4-6מרכזאדריכלים א.אלחנני ונ.כנעןמגוריםמאוכלס1981
26מגדל אסותאוורמייזה 15מרכזמשה צור אדריכליםמגוריםמאוכלס2018
26מגדל אלרוב – שד"ל 3שד"ל 3מרכז – מע"ר רוטשילדאדריכלים א.יסקי, י.סיוןמשרדיםמאוכלס1999
25מגדל דניאלהירקון 7מרכז – קו החוףישר אדריכליםמגורים ומלונאותבתכנון
25*הרכבת סולומוןהרכבת 32מרכזקייזר אדריכליםמגורים ומשרדיםבתכנון
25*מגדלי כיכר אתריםכיכר אתריםמרכז – קו החוףישר אדריכלים, פוסטר ושות' אדריכליםמגורים ומלונאותבתכנון
25מגדלי מנדרין אוריינטלהירקון 2-4מרכז – קו החוףמשה צור אדריכלים / KPF אדריכליםמגורים ומלונאותבבנייה
25מגדלי H ספורטק TLVלוי אשכול 2-4צפוןגיורא רוטמן אדריכליםמגוריםמאוכלס
25מגדל סונולבגין 52מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמשרדים98.5מאוכלס2004
25מגדל בית ליסיןוייצמן 30-34מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמגורים98מאוכלס
24מגדל G השופטיםשאול המלך 1מרכזרני זיס אדריכלים ובר אוריין אדריכליםמגוריםמאוכלס
24 (מעל הסנטר)מגדל מגורים דיזינגוף סנטרדיזנגוף 52מרכזמרדכי בן חוריןמגוריםמאוכלס1986
24מגדל המוזיאוןברקוביץ 4מרכזצבי גבאי אדריכליםמשרדיםמאוכלס2005
24מגדלי דוד המלך – מגדל יהונתןדוד המלך 47מרכזישר-שרון אדריכליםמגורים78מאוכלס1984
24מגדל משרדי העירייה – סומיילבן סרוק 5מרכז – סומיילקולקר קולקר אפשטיין אדריכליםמשרדיםמאוכלס2024
24מגדל אמות השקעותוייצמן 2מרכזיסקי-גיל-סיון אדריכליםמשרדים93מאוכלס1979
23מגדל טויוטהיגאל אלון 65מזרחפירסט מזור אדריכליםמשרדים93מאוכלס2001
23מגדל תעש השלום – מגרש 104Bמתחם תעש השלוםמזרחישר אדריכלים (תב"ע)מגוריםבתכנון
23מגדל אלקטרה הרכבתהרכבת 58מרכזרמי וימר אדריכליםמשרדיםמאוכלס2015*
23מגדל קינג דיוידהירקון 93מרכז – קו החוףפייגין אדריכליםמגורים/מלונאות79מאוכלס1994*
23מגדל האופרהאלנבי 1-5מרכז – קו החוףאברהם יסקי ויוסי סיון אדריכליםמגורים ומסחר82מאוכלס1993
22מגדל בית המשפט המחוזיברקוביץ 1מרכזרכטר אדריכליםמשרדיםמאוכלס2014
22מגדל נצבאהמסגר 39מרכזד.איתן – ע.גושן אדריכליםמשרדיםמאוכלס2004
22מגדל המילניוםהארבעה 17מרכזמשה צור אדריכליםמשרדיםמאוכלס2000
22מלון שרתוןהירקון 115מרכז – קו החוףאדריכל ורנר יוסף ויטקובר ואדריכל יעקב רכטרמלונאותמאוכלס1977
21מגדל הרברט סמואל 10הרברט סמואל 10מרכז – קו החוףרני זיס אדריכליםמגוריםמאוכלס2015*
21מגדל התיכוןהארבעה 19מרכזפלג אדריכליםמשרדיםמאוכלס2014*
21מלון דיוויד אינטרקונטיננטלקויפמן 12מרכז – מע"ר מנשיהפייגין אדריכליםמלונאותמאוכלס1999
21מגדל פלטינוםהארבעה 21מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםמאוכלס1999
21טרייד טאוורהמרד 25מרכז – מע"ר מנשיהיסקי מור סיון אדריכליםמשרדים76מאוכלס1998
21מגדל בית כללדרויאנוב 5מרכזח. שפירא פ.דרנל אדריכליםמשרדים80מאוכלס1966*
20מגדל הירקון 277 הירקון 277מרכז – קו החוףפייגין אדריכליםמלונאות83בבנייה
20מגדל רוטשילד 17רוטשילד 17מרכז – מע"ר רוטשילדישר אדריכליםמגורים ומשרדיםמאוכלס
20בית שרבטקויפמן 4 / המרד 27מרכז – מע"ר מנשיהד.איתן – ע.גושן אדריכליםמשרדים79מאוכלס1990
20מגדל המאהאבן גבירול 124מרכזאדריכלים א.אלחנני ונ.כנעןמשרדים ומסחרמאוכלס1986
20מגדל וייצמן 73ויצמן 73מרכזאדריכל י.פרלשטיןמגורים70מאוכלס1984*
19מגדל הירקון 29הירקון 29מרכזבר אוריין אדריכלים, קייזר קייזר לקנר אדריכליםמגוריםמאוכלס2020*
19בית התעשייההמרד 29מרכז – מע"ר מנשיהאדריכלים אמנון שוורץ ואמנון ניבמשרדיםמאוכלס1980
19מלון דן פנורמהקויפמן 10מרכז – מע"ר מנשיהאדריכל יעקב רכטרמלונאותמאוכלס1979
19מלון רנסנסהירקון 121מרכז – קו החוףמייזליץ פלד אדריכליםמלונאותמאוכלס
19מלון הרודסהירקון 155מרכז – קו החוףמ.רפאלי אדריכליםמלונטותמאוכלס
19מלון קראון פלזההירקון 143-145מרכז – קו החוףאדריכל ראובן (רודולף) טרוסטלרמלונאותמאוכלס
18מגדל הרברט סמואל 6-8הרברט שמואל 6-8מרכז – קו החוףמשה צור אדריכליםמגורים ומלונאותבתכנון
18מגדל ציון רוטשילד 41-43מרכז – מע"ר רוטשילדאדריכל אברהם יסקימשרדים67מאוכלס1994
18בית גיבור / בית גאוןקויפמן 6מרכזאדריכלים אמנון שוורץ ואמנון ניבמשרדיםמאוכלס1978
17בזל 35 / השל"ה 2 – מגדל בזלבזל 35מרכזאורי זרובבל אדריכליםמגוריםמאוכלס1991
17מגדל ויתניה רמת החיילדבורה הנביאה 122צפוןמשרדיםמאוכלס2020
17מלון הילטוןהירקון 205מרכזאדריכל יעקב רכטרמלונאותמאוכלס1965
17מגדל סוזוקייגאל אלון 82מרכזיסקי מור סיון אדריכליםמשרדיםבבניה
16מגדל בית חנהאד"ם הכהן 3מרכזכנען שנהב אדריכליםמגוריםמאוכלס2004
13*בית מגדלורבן יהודה 1+3מרכזאדריכלים א.אלחנני ונ.כנעןמשרדיםמאוכלס1972
13בית אל עלבן יהודה 32מרכזאדריכלים דב כרמי, צבי מלצר, רם כרמימשרדים53מאוכלס1963

* הערכה/לא סופי 

הערות:

  • יתכנו אי דיוקים לגבי מספר הקומות, שנובעים מקיומם של חללים כפולים, קומות טכניות, קומות מסד ועוד – שמשפיעים על אופן הספירה
  • ברוב המקרים מספר הקומות אינו כולל את קומת הקרקע
  • הגבהים הינם יחסית למפלס הקרקע ולא גבהים אבסולוטים

יולי 2021

13/06/2024    החלה בניית אחד המגדלים המרשימים בתל אביב | +

20/05/2024    פרויקט "מגדל בין ערים" יוצא מהקפאה | +

13/05/2024    המגדלים החדשים שישנו את קו הרקיע של תל אביב

07/03/2024    התקבל היתר בנייה לפרויקט מגדל שד"ל | +

03/11/2022    דירות במגדלים במחיר סביר

 
25/10/2021    פרויקט מגדל TOHA2 | +
 

מגדל TOHA, נובמבר 2021

מגדלים בגני שרונה
מגדלים במע"ר מנשיה
מגדלים בפארק צמרת

2015

מגדל שלום ומגדלים בשדרות רוטשילד, יולי 2022

מגדלי בבלי, פארק צמרת ורמת גן – מבט מפארק הירקון, דצמבר 2019

חג שמח

למעבר לאינסטגרם – לחצו על התמונה

דילוג לתוכן