מגדלים בתל אביב / גורדי שחקים בתל אביב

 
צילום מרחוב לילנבלום, פברואר 2016
 

אפריל 2018

  

מס' קומותשם הפרויקטמיקוםאדריכלותשימושגובה
(במטרים)
סטטוסשנת איכלוס
100מגדל בין ערים מילוסלבסקי אדריכלים ואדריכל אמנון שוורץ מעורבבתכנון
91מרכז עזריאלי – המגדל הרביעיאיילון/דרך השלוםKPF בשיתוף משה צור אדריכליםמעורבבתכנון
80/77מגדל TOHA2יגאל אלון / דרך השלום רון ארד אדריכלים בשיתוף ישר אדריכלים משרדיםבתכנון
80פרויקט קרן הקריהשאול המלך / דרך נמיר א.י. אדריכלות ובינוי ערים יצחק חלפון מעורבבתכנון
65מגדל בית אגדדרך בגין 140-142 בתכנון
55*מתחם טרהדרך השלום / יגאל אלון ישר אדריכלים מעורבבתכנון
50מגדל חג'ג' – מתחם סומיילמתחם סומייל משה צור אדריכלים מעורבבבנייה
49מרכז עזריאלי – המגדל העגולאיילון / דרך השלום אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכלים משרדים187מאוכלס1999
48מרכז עזריאלי – המגדל המשולשאיילון / דרך השלום אדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכלים משרדים169מאוכלס1999
47מגדל אלקטרהיגאל אלון 98 יסקי מור סיון אדריכלים משרדים165מאוכלס2011
47מגדל נווה צדקרחוב אילת, מזרח שכונת נווה צדק צבי גבאי אדריכלים מגורים147מאוכלס2007
46W-TOWERפארק צמרתישר אדריכליםמגורים156מאוכלס2009
46מרכז עזריאלי – המגדל המרובעאיילון / דרך השלוםאדריכל אלי עטיה ואדריכל דוד עזריאלי, בשיתוף יסקי מור סיון אדריכליםמשרדים154מאוכלס2007
45מגדל הקריהדרך בגין 125פלג אדריכליםמשרדים158מאוכלס2005
44מגדל בראשיתיוסף פעמוני 12-14 שכונת בבלייסקי מור סיון אדריכליםמגוריםבבניה
43מגדל החזון VISION TOWERקרית עתידים זרחי אדריכליםמשרדים150מאוכלס2010
41מגדל YOO2פארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגורים142מאוכלס2007
41מגדל מנהטןפארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגורים140מאוכלס2009
40מגדל YOO1פארק צמרתיסקי מור סיון אדריכליםמגורים128מאוכלס2007
40מגדל שלוםהרצל / אחד העםיצחק פרלשטיין, גדעון זיו, מאיר לוימשרדים ומגורים130מאוכלס1965
24 (מעל הסנטר)מגדל מגורים דיזינגוף סנטרדיזנגוף 52מרדכי בן חוריןמגוריםמאוכלס1986

* הערכה 

כתבות:

 

25/10/2021    פרויקט מגדל TOHA2 | +