פרויקט BSR-CENTER-TLV / פרויקט מגדלי אלון

'מתחם הארגז'
יזמים: קבוצת ב.ס.ר, חברות מגדל מגדל ביטוח והראל ביטוח,
אדריכלים: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

מרץ 2021

מתחם הארגז