פרויקט מתחם יצחק שדה

תכנית מתאר מס' 3319 | מסמכי התב"ע
שטח התכנית: 81.1 דונם
עורך התכנית: נעמה מליס – אדריכלות ובינוי ערים
פרויקטים חדשים / נוספים במתחם חסן ערפה:
 
 
תא/מק/4945 – חלקה 54 גוש 7077 במרחב יצחק שדה והעברת זכויות
משימור
 
 
תכנית מתאר 3319 | מסמכי התב"ע | מצב מוצע ק.מ 1:1250
 
 
 
 
21/08/2019    כתבה
30/01/2019    כתבה
 
 
19/01/2017    עסקת שכירות
 
01/08/2016    רכישת קרקע
29/02/2016    כתבה
 
25/11/2015    יוקמו 14 מגדלים 
12/08/2015    קרקע ב־150 מ'
11/08/2015    פינוי עסקים
23/03/2015    כתבה
 
 
29/10/2013    המתחם

09/09/2013    כתבה

 
10/04/2012    יוקם מגדל
 
 
10/08/2009    כתבה
03/03/2009    כתבה
 
13/03/2008    כתבה

מבט מרחוב בגין פינת נחמני, מרץ 2024

 
 
 מס'
מגרש
 שטח מגרש במ"ר פרטים נוספים
 1 A1 7419תא/4555
 2 A2 7104

פרויקט תאומי רובינשטיין – Tou Towers

תא/4555

 3 C6/ב 1335

 פרויקט מגדל אקרו

תא/4227

 4 B1 2220

פרויקט מנחם בגין 64

תא/4918

 5 B2 2159תא/5136
 6 B3/א 1079תא/5136
 7 B3/ב 1058תא/5136
 8 B4 2626תא/5136
 9 C1 3556תא/4945
 10 C2/א 1067

פרויקט אלפא תל אביב

תא/4227

 11 C2/ב 2134 
 12 C3 3298 
 13 C4/א 4221תא/4931
 14 C4/ב 2866תא/4931
 15 C5 4953

SKY TOWER

תא/4227

 16 C6/א 4004

פרויקט מגדל אקרו

תא/4227

* ייתכנו אי דיוקים בטבלה | טל"ח

פארק יצחק שדה, יוני 2022

מרץ 2024

מרץ 2022

נובמבר 2021

מאי 2020

מאי 2015

הערה: גבולות המתחם המופיעים במפה אינם מדוייקים

חג שמח

למעבר לאינסטגרם – לחצו על התמונה

דילוג לתוכן