פרויקט מתחם חסן ערפה / מתחם יצחק שדה

תכנית מתאר מס' 3319 | מסמכי התב"ע
שטח התכנית: 81.1 דונם
עורך התכנית: נעמה מליס – אדריכלות ובינוי ערים
גבולות המתחם: יצחק שדה, מנחם בגין, המסגר ודוד חכמי
תכנית מתאר 3319 | מסמכי התב"ע | מצב מוצע ק.מ 1:1250

כתבות:

 
 
 
21/08/2019    כתבה
30/01/2019    כתבה
 
 
19/01/2017    עסקת שכירות
 
01/08/2016    רכישת קרקע
29/02/2016    כתבה
 
25/11/2015    יוקמו 14 מגדלים 
12/08/2015    קרקע ב־150 מ'
11/08/2015    פינוי עסקים
23/03/2015    כתבה
 
 
29/10/2013    המתחם

09/09/2013    כתבה

 
10/04/2012    יוקם מגדל
 
 
10/08/2009    כתבה
03/03/2009    כתבה
 
13/03/2008    כתבה

מתחם חסן ערפה. בהדמיה –  הצומת הצפון מזרחית של המתחם

 
 
 
 
 מס'
מגרש
 שטח מגרש במ"ר פרטים נוספים
 1 A1 7419 
 2 A2 7104 פרויקט תאומי רובינשטיין – Tou Towers
 3 C6/ב 1335 פרויקט מגדל אקרו
 4 B1 2220פרויקט מנחם בגין 64
 5 B2 2159 
 6 B3/א 1079 
 7 B3/ב 1058 
 8 B4 2626 
 9 C1 3556 
 10 C2/א 1067 פרויקט אלפא תל אביב
 11 C2/ב 2134 
 12 C3 3298 
 13 C4/א 4221 
 14 C4/ב 2866 
 15 C5 4953  SKY TOWER
 16 C6/א 4004 פרויקט מגדל אקרו

* ייתכנו אי דיוקים בטבלה | טל"ח

מרץ 2022

נובמבר 2021

מאי 2015

הערה: גבולות המתחם המופיעים במפה אינם מדוייקים
דילוג לתוכן