פרויקטים חדשים בשכונת קרית שלום

גבולות השכונה: צפון – קיבוץ גלויות | מזרח – חיל השיריון | דרום –  בן צבי | מערב – לבון פנחס
 
רחוב ישראל גורי

קרית שלום והסביבה