מתחם ביאליק / רחוב ביאליק

אתרים מרכזיים ברחוב:

מרץ 2021

מאי 2015


 
 

3 ח.ברין – מבנה לשימור

 

עוזרמן – מבנה לשימור

 
7
 

9    יעקב גראוס – מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

 
 
 

15 דינה שושנה גולדברג – מבנה לשימור

 
17 ירחובסקי – מבנה לשימור
 

19 חוה שפירה (בית כנסת) – מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

 

21


אידלסון

 

23 / אידלסון 32 לאודר – מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

 
 
25 פרויקט ביאליק 25 – מבנה לשימור
 
 

בית העיר – מוזיאון לתולדות העיר תל אביב – מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

 
 
2
 
4
 

6 ל.גולדין – מבנה לשימור

 

8 מבנה לשימור

 

10 מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

 
 

14 בית ראובן – מבנה לשימור

 

16 איסר כהן – מבנה לשימור

 
18 פלדמן – מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)
ביאליק 18 במיני ישראל
 
20
 

22 בית ביאליק – מבנה לשימור (הגבלות מחמירות)

 
24    מאי 2015
 
אדריכלות: נילי פורטוגלי
מבנה לשימור
 
28 מבנה לשימור
 

זלמן שניאור

 

אוקטובר 2017
 
יולי 2015
 

נובמבר 2015