פרויקטים חדשים בשכונת הדר יוסף

גבולות השכונה: מצפון – מבצע קדש, ממזרח –  פנחס רוזן, מדרום – שטרית בכור, ממערב: בני אפרים
רחוב שלום אש

מיקום השכונה והסביבה