רחוב יצחק שדה

תחילת רחוב יצחק שדה, מבט לכיוון מערב, נובמבר 2021

רחוב יצחק שדה

מיקום הרחוב והסביבה