פרויקט בית קלקא

תא/3869

מיקום: מנחם בגין 116-124, רחוב הנצי"ב 33-43, רחוב יוסף קארו 5-9 (שכונת מונטיפיורי)

שטח התכנית: 5.833 דונם
תכנון: מייזליץ כסיף אדריכלים
יזם: הכשרת היישוב

הדמיות: מייזליץ כסיף אדריכלים
רחום מנחם בגין