פרויקט מתחם טרה

תא/4068

תכנון: ישר אדריכלים

שטח התכנית: 22.78 דונם
יזם: חברת טרה אגודה חקלאית שיתופית
הדמיה: ישר אדריכלים
 

כתבות:
 
 
03/05/2015    כתבה
 

מאי 2015

 
מתחם טרה, רחוב יגאל אלון