פרויקט מתחם טרה

תא/4068

תכנון: ישר אדריכלים

שטח התכנית: 22.78 דונם
יזם: חברת טרה אגודה חקלאית שיתופית
כתובת: יגאל אלון 119-123, בן שמן 1-11, גינוסר 1-8, מוזס 18-28
מתחם טרה, רחוב יגאל אלון

מיקום התכנית והסביבה

דילוג לתוכן