בגין 125 - מגדל היובל / קרית הממשלה / קפלן 44

מיקום: מתחם גני שרונה
תכנון: פלג אדריכלים
מספר קומות: 39
איכלוס: 2005

מגדל קרית הממשלה (במרכז) והסביבה, ינואר 2022

מיקום המגדל והסביבה

מגדל הקריה, מבט מרחוב בגין

דילוג לתוכן