פרויקט מתחם ניבה

תא/3419

תכנון: משה צור אדריכלים
(תכנון בשלב קודם: י.גולדנברג מ.בוכמן אדריכלים)
מתכנן פיתוח ונוף: מאזא אדריכלות נוף
מיקום: יפו 23-37, נחלת בנימין 70-72, גת רימון 6-18
שטח התכנית:  6.845 דונם

כרונולוגיה וכתבות:

 
25/07/2021    נערך מפגש ציבורי להצגת תכנית מתחם ניבה-גת רימון לציבור
 
31/03/2017    נרכש בית ניבה
 

פרטים נוספים: מתחם המסילה

הריסת מבנים במתחם, ינואר 2022

נחלת בנימין פינת דרך יפו

מיקום הפרויקט והסביבה