פרויקט מתחם גת רימון

תא/4225

מיקום: דרך יפו 17-21, הרצל 23-25, גת רימון 1-7, 2
שטח המתחם: כ-2.633 דונם
תכנון: קימל אשכולות אדריכלים
ראו גם: מתחם ניבה

פרטים נוספים: מתחם המסילה

הרצל פינת דרך פתח תקווה