בית רומנו - דרך יפו 9

בית רומנו, דצמבר 2017
 

מבט מסמטת בית הבד, פברואר 2021

 

בית רומנו