מגדל רובינשטיין - לינקולן 20 / בגין 41

יזם: רובינשטיין ושות'
אדריכל: אריה פרייברגר
שנת איכלוס: 1999

נובמבר 2021

מגדל רובינשטיין והסביבה, ספטמבר 2017
מגדל רובינשטיין, מבט מצומת מעריב

מיקום המגדל והסביבה