6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
 
18
 

1

 
3
 
5
 
7
 
בניין מקורות
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
רחוב לינקולן