פרויקט בניין משרדי העירייה במתחם סומייל

תא/4067
שטח התכנית: 8.147 דונם
מס' קומות: 22
הפרויקט כולל משרדים ואשכול גנים

מאי 2022

מבנה משרדים חדש עבור עיריית תל אביב
זכיה במקום ראשון בתחרות שערכה העירייה
 
 

 
הדמיית ההצעה שהוגשה לתחרות

ספטמבר 2018

 

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן