פרויקט בניין משרדי העירייה במתחם סומייל

תא/4067
שטח התכנית: 8.147 דונם
מס' קומות: 22
הפרויקט כולל משרדים ואשכול גנים
מבנה משרדים חדש עבור עיריית תל אביב
זכיה במקום ראשון בתחרות שערכה העירייה
 
 

 
הדמיית ההצעה שהוגשה לתחרות

ספטמבר 2018

 

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן