בריכות אקולוגיות בתל אביב

הבריכה האקולוגית הישנה והחדשה בכיכר רבין, אוקטובר 2021

בריכה אקולוגית ברחוב פנקס פינת דה האז, ספטמבר 2021

הבריכה האקולוגית בכיכר גבעון, אוגוסט 2016

הבריכה האקולוגית בשדרות רוטשילד, דצמבר 2021

הבריכה האקולוגית במתחם פרויקט שוק העלייה, ספטמבר 2021

הבריכה האקולוגית בפארק קרית ספר, ספטמבר 2021

הבריכה האקולוגית בגן מאיר, דצמבר 2020

הבריכה האקולוגית במתחם נויה, דצבמר 2021

הבריכה האקולוגית בכיכר בצלאל (פרויקט שוק בצלאל), דצמבר 2021