רחוב פנקס


אבן גבירול


 
1
 
3
 

מרים החשמונאית


 
 
5
 
7
 
9
 
 
13
 
15
 

לואי מרשל


 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 

דה האז


 
27
 
29
 

ברנדיס


 
31
 
33
 

שטריקר


 
35
 
37
 
39
 
41
 

בודנהיימר


 
43
 
45
 
47
 

סמאטס


 
49
 
51
 
53
 
55
 

ויצמן


 
 
59
 
61
 
63 – בית יד לבנים
 
65
 
67
 
69
 

דרך נמיר


 

אבן גבירול


2
 
4
 
6
 
8
 
10
 

אפשטיין יצחק


12
 
14
 
16
 
18
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 

רמז


30
 

לואי ליפסקי


32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
44
 
44א
 
46
 
48
 
50
 
52
 
54
 

ויצמן


58 – בית החייל
 
60
 

עקיבא אריה


 
 
(68, 70)
 

גילוץ דבורה ומנחם


 
72
 
76
 

דרך נמיר