1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
 
29
 
31
 
 
35
 
 
39
 
41
 
43
 
45
 
47
 
 
51
 
53
 
 
57
 
59
 
61
 
63
 
65
 
67
 
69    פרויקט משה שרת 52 / וייצמן 69
 
71
 
 
75
 
77
 
79
 
81
 
83
 
85
 
87
 
89
 
91
 
 
95
 
97
 
99
 
101
 
103
 
105
 
107
 
109
 
111
 
 
115
 
117
 
119
 
121
 
123
 
 

127    פרויקט וייצמן 127

 
129
 
131
 
133
 
 

137

 

בני דן


2
 
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18    בית דיור מוגן 
 
 
20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
 

32    

 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
44
 
46
 
48
 
50
 
 
 
56
 
58    פרויקט וייצמן 58
 
60
 
62
 
64
 
66
 
68
 
70
 
72
 
 
76
 
78
 
 
רחוב וייצמן

מיקום הרחוב והסביבה

חג שמח

למעבר לאינסטגרם – לחצו על התמונה

דילוג לתוכן