פרויקט ויצמן 135-137

יזמים: יצחק עופר
וייצמן פינת בני דן