רחוב יהודה הלוי


פינס


1
 
3
 
 
5
 
פרויקט יהודה הלוי 7
 
יהודה הלוי 9
 

11

 

היכל התלמוד


13
 
 
 
19
 
21
 

הרצל


23
 
25
 
27
 
29
 
31
 
 
35
 
37
 

נחלת בנימין


39
 
41
 
43
 
 

 
47
 
49
 
51
 
53
 

יבנה


55
 
57
 

שד"ל


59
 
61
 

רמח"ל


63
 
65
 

יפה בצלאל


67
 
69
 
71
 
73
 
75
 
77
 
79
 
81
 
83
 
85
 
87א
 
87
 
89
 
91
 

נחמני


93
 
95
 
 

מזא"ה


99
 
101
 
103
 

בלפור


105
 
105א
 
107
 

המגיד


109
 
111
 

אנגל


113
 
115
 

שינקין


117
 
 
 
121
 
 
125
 
127
 
129
 
131
 
133
 

לונץ


135
 

החשמונאים


137
 
139
 

כרמיה


141
 
143
 

ברזיצ'בסקי

145
 
147
 

מרמורק
אבן גבירול
לסקוב חיים
קרליבך


פינס


    
4
 
 
 
 
 
12
 
יהודה הלוי 14
 
 
18
 
 
22
 

הרצל


 
26
 
28
 
30
 
32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 

נחלת בנימין


44
 

דה פיג'וטו


46
 

אלנבי


 

טיומקין


50
 
52
 

נחמני


54
 
56
 
58
 

מזא"ה


 
62
 
64
 

אוליפנט


66
 
68
 
70    
 
 
 

לינקולן


76
 
78
 
80
 
82
 
84
 
86
 

עמרם גאון


 
90
 
92
 
94 פרויקט יהודה הלוי 94 – תמ"א 38
 
96
 

החשמונאים


 
98
 
100
 
102
 
104
 
106
 
108
 
110
 
112
 
114

מרמורק
אבן גבירול
לסקוב חיים
קרליבך