רחוב נחמני

1
 
3
 
5
 
7    פרויקט נחמני 7
 
 
11
 
 
17
 
19
 
21
 

23     פרויקט נחמני 23

 

25    פרויקט מלון המלך אלברט

 
 

שדרות רוטשילד


33
 
 
 
2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
20
 

פרויקט נחמני 22

 

רחוב נחמני