פרויקט נחמני 22 / בצלאל יפה 1

תא/מק/4004
תכנון: בר אוריין אדריכלים
נחמני פינת בצלאל יפה | ספטמר 2017
 
הדמיות: בר אוריין אדריכלים
נחמני 22