פרויקט נחמני 22 / בצלאל יפה 1

מיקום: לב העיר
תא/מק/4004
אדריכלות: יואב מסר אדריכלים
נחמני פינת בצלאל יפה | ספטמר 2017
 

שלט הפרויקט, פברואר 2022

פברואר 2022

נחמני 22

מיקום הפרויקט והסביבה