פרויקט יהודה הלוי 119א

 
יהודה הלוי 119, צמוד לפרויקט | אוגוסט 2018