רחוב טיומקין


יהודה הלוי

1

 
3
 
5
 
7
 

גולדברג

9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
 
 

יהודה הלוי


2
 
4
 
6
 
8
 

גולדברג


10
 
 
14
 
16

טיומקין