1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
17
 
 
19
 
 
 
פרויקט דרך השלום 87-89
 

פרויקט דרך השלום 91 – תמ"א 38

 
פרויקט דרך השלום 93-101
דרך השלום