1
 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
17    17-25    בית עלמין
 
 
19
 
 
 
 

91    פרויקט דרך השלום 91 – תמ"א 38

 
93    פרויקט דרך השלום 93-101
דרך השלום

מיקום הרחוב והסביבה