פרויקט מתחם הורודצקי

תכנון: נעמה מליס אדריכלים

יזמים: מרחב עסקי תל אביב, רשות מקרקעי ישראל 

כרונולוגיה וכתבות:

 
 
30/10/2014    מפגש תושבים
 

01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08
 
09
 
10
 
11
12
 
 

13

 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
מבט על המתחם מכיוון דרך השלום
מפת האזור