פרויקט מעונות הסטודנטים החדשים - קמפוס ברושים

שטח המתחם: כ-35 דונם
יזמים: שיכון ובינוי נדל"ן, אוניברסיטת תל אביב
קבלן מבצע: סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי
ניהול: שביב מהנדסים
אדריכלים: ד.קייזר, מ.קייזר, א.לקנר אדריכלים
  

 
מאי 2015
 
 
נובמבר 2013
 

הדמייה: ד.קייזר, מ.קייזר, א.לקנר אדריכלים
 
 

קמפוס ברושים, מבט בית ספר פורטר ללימודי הסביבה, מאי 2015
 
מאי 2015
 
 
חזית מזרחית