פרויקטים חדשים בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

מיקום: רמת אביב

 

 
 

 
פרויקט תוספת לבנין טרובוביץ בפקולטה למשפטים
 

 
פרויקט מרכז מבקרים ע"ש נזריאן
 

 
פרויקט הרחבת בניין הפקולטה לניהול
 

 
 
 

 
 
 

 
הבניין ע"ש פוראן ויצחק פרביס נזריאן – מרכז מבקרים
 
תכנון: יורם אלדן
 

 
הרחבת בניין הסנאט, מאי 2015
 

הרחבת בניין הסנאט, אוקטובר 2014

 

פרטים נוספים על הפרויקטים: http://new.tau.ac.il/new-building-project

מיקום הקמפוס והסביבה

דילוג לתוכן