פארק המסילה - החלק המזרחי

פברואר 2022

מבט מרחוב הרצל, ינואר 2022

מבט מרחוב גת רימון, ינואר 2022

מבט מרחוב נחלת בנימין, יולי 2021