פרויקט יהודה הלוי 15

יזמים: חברת בולווארד http://boulevard.co.il
אדריכלי שימור ותוספת: רכטר אדריכלים

אדריכל שימור ותוספת: רכטר אדריכלים
מאי 2015