פרויקט רמב"ם 15

מבנה לשימור
אדריכל מקורי: יהודה מגידוביץ
תכנון: אדר' תמר אלינב
קונסטרוקציה: מורן שילר מהנדסים

כתבות:

 

יוני 2017

רמב"ם 15