רחוב רמב"ם / רמבם

אפריל 2017
 
אפריל 2019

שתילת עצים ברחוב רמב"ם | דצמבר 2020