פרויקט מקווה ישראל 7-11 / לבונטין 21 / הרכבת 8-10 / מרכזיית בזק Abraham Hotel

אדריכל מקורי: בנימין חייקין
לבונטין פינת מקווה ישראל
לבונטין פינת הרכבת