פרויקט תחנת אלנבי - הקו האדום

אוגוסט 2015
 
מיקום תחנה עתידי – אזור שד"ל פינת יהודה הלוי