פרויקט לואי ליפסקי 9

תכנון: אדריכל אולמן גלעד
ליפסקי 9