רחוב ליפסקי לואי

מיקום: הצפון החדש, סביבת ככר המדינה

כתבות:

 
09/01/2020    פרויקט ליפסקי 12 | +
רחוב לואי ליפסקי

רחוב ליפסקי תל אביב