רחוב השופטים

כתבות:
 

שמשון הגיבור


 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 

שדרות חן


20
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 

אבן גבירול


32
 
34
 
36
 
38
 
40
 
42
 
44
 

דובנוב


 
 

שמשון הגיבור


 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 

שדרות חן


15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 
 

אבן גבירול


31
 
33
 

קצנלסון


 
35
 
37
 
39
 
41
 

דובנוב


רחוב השופטים