פרויקט קופת חולים זמנהוף

מיקום: הצפון הישן, החלק הדרומי
אדריכל מקורי: יוחנן רטנר בשיתוף עם ע. וילנסקי ויוסף נויפלד
אדריכלות שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: יובל אכברט
ניהול פרויקט: אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים
כתובת:  צפון: זמנהוף 34 |  מערב: שמשון הגיבור 8 | דרום: השופטים 1 | מזרח: גדעון 1

פברואר 2022

חזית לרחוב השופטים, ספטמבר 2018

 

חזית לרחוב זמנהוף, ספטמבר 2018

 

חזית לרחוב גדעון, ספטמבר 2018

 

חזית לרחוב גדעון | ספטמבר 2018

 

יולי 2016

כתבות:

 
 
 

27/06/2012    מרפאת זמנהוף נהרסה

18/06/2012    המרפאה נהרסת
 
23/08/2010    קבוצת רכישה
13/04/2010    שווי המגרש
 
 
19/07/2005    מרפאת זמנהוף נמכרה
חזיתות לרחובות שמשון הגיבור וזמנהוף
 
הכניסה הראשית, חזית לכיוון רחוב השופטים
 


ספטמבר 2018
 
ספטמבר 2018
 
 

 
 
יולי 2016
 

 
אפריל 2014
 

 
אפריל 2013
 

 
ספטמבר 2012
 

 
יוני 2012 | פינת הרחובות זמנהוף וגדעון
 
פינת הרחובות זמנהוף ושמשון הגיבור
 
רחוב שמשון הגיבור
 
רחוב השופטים
 
רחוב גידעון פינת השופטים
 

זמנהוף פינת גדעון

מיקום הפרויקט והסביבה