פרויקט קופת חולים זמנהוף

מיקום: הצפון הישן, החלק הדרומי
אדריכל מקורי: יוחנן רטנר בשיתוף עם ע. וילנסקי ויוסף נויפלד
אדריכלות שימור ותוספת: בר אוריין אדריכלים
קונסטרוקציה: יובל אכברט
ניהול פרויקט: אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים
כתובת:  צפון: זמנהוף 34 |  מערב: שמשון הגיבור 8 | דרום: השופטים 1 | מזרח: גדעון 1

פברואר 2022

חזית לרחוב השופטים, ספטמבר 2018

 

חזית לרחוב זמנהוף, ספטמבר 2018

 

חזית לרחוב גדעון, ספטמבר 2018

 

חזית לרחוב גדעון | ספטמבר 2018

 

יולי 2016

כתבות:

 
 
 

27/06/2012    מרפאת זמנהוף נהרסה

18/06/2012    המרפאה נהרסת
 
23/08/2010    קבוצת רכישה
13/04/2010    שווי המגרש
 
 
19/07/2005    מרפאת זמנהוף נמכרה
חזיתות לרחובות שמשון הגיבור וזמנהוף
 
הכניסה הראשית, חזית לכיוון רחוב השופטים
 


ספטמבר 2018
 

יולי 2022

ספטמבר 2018

 
 

 
 

יולי 2016

 
 
 
 
 

 
אפריל 2014
 

 
אפריל 2013
 

 
ספטמבר 2012
 

 
יוני 2012 | פינת הרחובות זמנהוף וגדעון
 
פינת הרחובות זמנהוף ושמשון הגיבור
 
רחוב שמשון הגיבור
 
רחוב השופטים
 
רחוב גידעון פינת השופטים
 

זמנהוף פינת גדעון

מיקום הפרויקט והסביבה

דילוג לתוכן