רחוב זמנהוף


כיכר דיזנגוף


1

 
3
 
5
 
7
 
9
 
11
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 
29
 
31
 
33
 
35
 
37
 

כתבות:
 

כיכר דיזנגוף


2
 
4
 
6
 
8
 
10
 
12
 
14
 
16
 
18
 
 
22
 
24
 
26
 
28
 
30
 
32
 
34 פרויקט קופת חולים זמנהוף
 
36
 
38
 

40    בית מיקה