פרויקט פרנקפורט 1

פרנקפורט 1 / וילנא 7
בניין לשימור
ספטמבר 2016

ספטמבר 2018

 

 
פרנקפורט 1