רחוב פרנקפורט


וילנא


 
 

ז'בוטינסקיוילנא


 
 

ז'בוטינסקי