רחוב פרנקפורט

מיקום: הצפון הישן, החלק הצפוני


וילנא


 
 

ז'בוטינסקיוילנא


 
 

ז'בוטינסקי


מיקום הרחוב והסביבה

רחוב פרנקפורט, מבט לכיוון דרום