רחוב פלורנטין

מיקום: שכונת פלורנטין


אברבנל


1
 
3
 
5
 

ויטל

 
9
 
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
 

שטרן

27
 
29
 
31
 
33
 

הקישון

35
 
37
 
39
 
41
 

הרצל

43
 

השוק

45
 

47
 

החלוצים

55
 
57
 
59
 

העליה


אברבנל 
4
 
 
6
 
8
 

ויטל

10
 
12
 
12א
 

בן עטר

14
 
16
 
18
 
20
 

בנבנישתי


22
 
24
 
26
 

ושינגטון
 

28
 
30
 
32
 

הקישון

34
 
36
 

הרצל

38
 
40
 
42
 
44
 
48
 
50
 

העליה

 

מיקום הרחוב והסביבה

פארקלטים ברחוב פלורנטין, דצמבר 2021