רחוב מארק שאגאל

המשך רחוב מארק שאגאל לכיוון הים, חוצה את אזור שדה דב, ינואר 2022

מיקום הרחוב והסביבה

רחוב מארק שאגאל, מבט לכיוון הים