פרויקט מארק שאגאל 4 - קבוצת הורוביץ

יזמים: קבוצת הורוביץ
תכנון: אילן פיבקו אדריכלים

הדמיה: קבוצת הורוביץ

רחוב מארק שאגאל, מבט לכיוון מערב