רחוב בצלאל יפה

מיקום: לב תל אביב

2    בית שמשי

 

4    פברואר 2022

 

6-8    בית הספר אחד העם

רחוב בצלאל יפה

מיקום הרחוב והסביבה