רחוב פלורנטין


אברבנל


1
 
3
 
5
 

ויטל

 
9
 
 
13
 
15
 
17
 
19
 
21
 
23
 
 

שטרן

27
 
29
 
31
 
33
 

הקישון

35
 
37
 
39
 
41
 

הרצל

43
 

השוק

45
 

47
 

החלוצים

55
 
57
 
59
 

העליה


אברבנל 
4
 
 
6
 
8
 

ויטל

10
 
12
 
12א
 

בן עטר

14
 
16
 
18
 
20
 

בנבנישתי


22
 
24
 
26
 

ושינגטון
 

28
 
30
 
32
 

הקישון

34
 
36
 

הרצל

38
 
40
 
42
 
44
 
48
 
50
 

העליה