תא/2902 - פרויקט מתחם החרש והאומן

תכנון: רמי גיל אדריכלים
שטח התכנית: כ-16 דונם

רחוב אברבנל פינת הרבי מבכרך

דילוג לתוכן