מיחזור בתל אביב / פינוי אשפה / תברואה

פינת מיחזור ברחוב הכובשים, אפריל 2021

מיכלי מיחזור נייר 1100 ליטר | שכונת רמת ישראל, ספטמבר 2021