פרויקט תחנת אליפלט

תחנת אליפלט, דצמבר 2020

פורטל היציאה מתחנת אליפלט, יוני 2021