פרויקט תחנת אליפלט

"תחנת אליפלט תאריך מסירה: 30.06.2022" | דצמבר 2021

התקנת קונסטרוקציית הקירוי, פברואר 2022

אזור הכניסה לתחנה, דצמבר 2021

פברואר 2022

שביל האופניים לאורך התחנה, דצמבר 2021

תחנת אליפלט, דצמבר 2020

פורטל היציאה מתחנת אליפלט, יוני 2021

מיקום התחנה והסביבה